Vad är UV-strålning?

Alla utsätts för ultraviolett strålning, UV, från solen. Ett ökande antal personer exponeras från konstgjorda källor inom industri, handel, hobby och fritidsintressen.
Solen skickar ut olika typer av strålning:

 • synligt ljus – det vi i dagligt tal kallar solljus
 • infraröd strålning – som vi uppfattar som värme
 • UV-strålning – som vi inte kan se eller känna

Många blandar ihop infraröd- och UV-strålning. När det är kallt utomhus betyder det mindre infraröd strålning men det behöver inte betyda lite UV-strålning.

Typer av UV-strålning

Det finns tre typer av UV-strålning som kategoriseras av ljusets våglängd: UVA, UVB och UVC.

 • UVA – har lång våglängd. Denna strålning tränger långt ned i huden och ger färg genom att hudens pigment ökar. Vid överexponering förändras huden och det uppstår fler rynkor och risken för förändringar som hudcancer ökar.
 • UVB – har kortare våglängd och större inverkan på huden. Denna strålning knyts ofta samman med hudcancer och skador på ögonen bl.a. som katarakt (grå starr). Ozonlagret fångar det mesta av denna strålning från att nå jordytan.
 • UVC – har kortast våglängd och är den mest intensiva med flest skador som följd. Lyckligtvis fångar ozonlagret det allra mesta en denna strålning.

Vad har betydelse för UV-strålningen som når jorden?

 • Skyddande kläder – ju tätare eller tjockare kläder, desto mindre UV
 • Ozonlagret – ju tjockare ozonlager, desto mindre UV
 • Hur högt på himlen solen står – ju högre, desto mer UV
 • Reflektion – reflektion av UV är högre vi vatten, snö och täta ljus ytor

Fakta UV-strålning

UV-strålning är kortvågig strålning med en våglängd på mellan 100 – 400 nanometer.
UV-strålning är indelad i tre typer:

 • UVA – 315-400 nm 
 • UVB – 280-315 nm
 • UVC – 100-280 nm

[ Tillbaka ]