Är UV farligt för ögonen?

Likaväl som att huden blir solbränd kan ögonen också bli det. Långvarig exponering utan skydd kan skada ögonlocken, hornhinnan på ögat och linsen i ögat. Intensiv exponering av UV-strålning under kort tid kan orsaka förändring på hornhinnan och ger vad man i dagligt tal benämner snöblindhet. Ögat är särskilt känsligt för UV-strålning i kombination med blåst och snö. Det kan resultera i smärta, röda ögon, irritation (en känsla av sand i ögonen), extrem ljuskänslighet och rinnande ögon. Oftast avtar dessa besvär efter några dagar. 

De förändringar på ögat som kommer efter lång tids exponering av UV-strålning tilltar långsamt och kan bli mycket allvarliga, även om symptomen ofta inte märks. Ju mer ögonen utsätts för UV-strålning desto större är risken att ögonproblem utvecklas och ger upphov till åldersrelaterade förändringar pga tilltagande påverkan av UV-skador. Som exempel kan nämnas katarakt (grå starr), cancer i och omkring ögat, skador på näthinnan och andra kroniska ögonsjukdomar som pterygium (tillväxande förtjockning av binde- och hornhinnan) eller förändringar i horn- och bindehinnan. 

Miljömässiga faktorer påverkar UV-intensiteten

Många har kanske uppfattningen att den primära risken för UV-strålning kommer från direkt solljus. Men faktum är att UV-strålningen är betydande från olika reflekterande källor som byggnader, snö, vatten och sand för att nämna några. 

Exempelvis reflekterar snö upp till 80 procent av UV-strålning och vit sand runt 15 procent. Dessutom skyddar inte de flesta typer av molnighet mot UV-strålning vilket många tror och glömmer att skydda sig. 

Faktorer som påverkar den totala UV-strålningen:

  • Tid på dagen 
  • Tid på året 
  • Molnighet 
  • Höjd över havet 
  • Reflektion
  • Spridning 
  • Solens höjd på himlen 
  • Placering i förhållande till ekvatorn 

[ Tillbaka ]