När bör jag skydda mina ögon?

UV-strålningen ändrar sig under dagen. Ju högre solen står på himlen desto viktigare är det att skydda sig. För ögonens del gäller det dock först när man tittar rakt mot solen som vid solbadande. Ögonen exponeras mer morgon och kväll eller på vår och höst när solen står lägre på himlen*. Sannolikheten är större att vi då tittar mer rakt mot solen. 

Faktum är att våra ögonbryn skuggar och skyddar till viss del mitt på dagen när solen står högt på himlen. Därför är det viktigt att vi också använder solskydd för ögonen tidig morgon och eftermiddag. 

Barn

Barns ögon är mer känsliga för UV-strålning än vuxna, då linserna är klarare och pupillen som släpper in ljus i ögat är större än. Dessutom leker barn ofta utomhus i många timmar på dagen. Ju tidigare ett barn använder solhatt och solglasögon desto bättre är förutsättningen att senarelägga komplikationer i livet till följd av UV-strålning. 

Personer som arbetar utomhus

Trädgårdsmästare, bönder, fiskare, hantverkare och anläggningsarbetare inom väg och bygg som arbetar företrädesvis utomhus bör tänka på att skydda sig och sina ögon mot UV-strålning. 

Långvarig eller överdriven exponering över kort tid kan nämligen öka risken för ögonproblem och sjukdomar såsom katarakt, pterygium och cancer i och runt ögonen. 

Personer med blå färg på ögonen

Flera studier** visar att personer med blåfärgad iris är mer utsatta för UV-strålning än de med brunfärgad iris. Det beror troligen på att personer med blå ögon har mindre av det skyddande pigmentet melanin i iris. Det gör att mer UV-strålning tränger igenom iris och in i ögat än för de med bruna ögon. 

Din livsstil på verkar

Brukar du mycket tid vid vatten eller löper, bör du vara uppmärksam. På högre höjd över havet, snötäckta berg, sandstränder och vid speglande ytor som sjöar, floder och hav utsätts du för mer UV-strålning. På hav och sjö ökar exponeringen av UV-strålning med upp till 30 procent till följd av reflexion i vattenytan. Snö reflekterar upp till 80 procent av UV-strålningen och ljus sand ca 15-25 procent. Även i skuggan får ögonen ca 50 procent av solens direkta UV-strålning. 

*Sasaki H. UV exposure to eyes greater in morning, late afternoon. Proc.111th Ann. Meeting Japanese Ophthalmological Soc. Osaka, Japan, April, 2007. 

**Miller D. Light Damage to the Eye. IN: Yanoff M, Duker AS, eds. Ophthalmology. London MOsby; 1999:2.4.1-2.4.5. 

Goda solråd för barn

  • Använd solhatt och solglasögon 
  • Använd solkräm med hög faktor på exponerad hud 
  • Ta paus från solande med jämna mellanrum 
  • Använd tunna täckande färgade kläder  

[ Tillbaka ]