Kan UV-strålning skada ögonen?

Även om vi inte ser ultraviolett strålning för blotta ögat är dessa strålar inte ofarliga. De kan tränga igenom ögats struktur och förorsaka både tillfälliga och bestående skador. Skador kan uppstå i alla åldrar, men de skador som uppstår efter många års exponering förorsakar de allvarligaste synförändringarna. Därför är det viktigt att skydda dina ögon redan tidigt i livet, och även fortsatt i vuxen ålder. 

Tillfälliga problem

Intensiv UV-exponering kan ge blodsprängda och ljuskänsliga ögon. Få timmar i solen utan skydd kan räcka för att orsaka foto-keratit, i dagligt tal benämnt snöblindhet. Det kommer av solbränna på ögats hornhinna. Snöblindhet är väldigt smärtsamt men går över av sig själv inom några dygn. 

Långsiktiga problem

Katarakt, i dagligt tal kallat grå starr, är en oklarhet i ögat lins. Även om det kan drabba personer i alla åldrar ser man katarakt betydligt oftare hos personer med yrken där man vistas utomhus. I vårt land är det den vanligaste operationen då man tar bort den grumliga linsen och ersätter med en ny plastlins. I världen är det den vanligaste orsaken till blindhet då stora delar av världens befolkning inte har råd att göra en sådan operation. 

Cancer i själva ögat är sällsynt. Men ögonlock och huden runt ögat är lika utsatt för förändringar som övrig oskyddad hud. Ett stadigt ökande antal hudcancerfall inrymmer naturligtvis även oskyddade områden som ögonlock och huden runt ögat. 

Pterygium är en grå bindhinneformation som växer in över ögat från sidan. Om den får fortsätta att breda ut sig kommer området framför pupillen att täckas och därmed påverka synförmågan. Pterygium benämns ibland ”surfers eye” då tillståndet ofta förekommer på personer som är extremt exponerade av sol, vatten och sand.  

Åldersrelaterad makulaförändring, förkortas ofta som AMD som står för engelskans age related macular desease, drabbar ögat näthinna bak i ögat och leder till betydligt nedsatt syn. I dagligt tal benämns AMD ofta slarvigt som gula fläcken. Men det är egentligen förändringar i gula fläcken som ger synnedsättning. Gula fläcken har alla sedan födsel och det är färgen på området som ger dess namn. Inom detta område har vi sensorer (tappar) som uppfattar färg, form och detaljer. 

[ Tillbaka ]